Lịch Thi Đấu LOL

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021

9 months ago

Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021. Cùng theo dõi SofM và Suning chinh phục đấu trường LPL mùa giải 2021.

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 vòng bảng.

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 1 (9/1 đến 10/1)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội 
09/01 16h00 TES 0-2 SN
18h00 OMG 2-1 EDG

 

10/01 16h00 WE 2-0 RW
18h00 JDG 0-2 IG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 2 (11/01 đến 17/01)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
11/01 16h00 BLG 2-1 ES
18h00 TT 0-2 RNG
12/01
 
16h00 OMG 0-2 FPX
18h00 RW 2-1 TES
13/01
 
16h00 WE 2-1 V5
18h00 LNG 2-0 IG
14/01 16h00 JDG 0-2 BLG
18h00 RNG 1-2 SN
15/01 16h00 RW 0-2 ES
18h00 TES 2-0 RA
16/01 16h00 V5 2-1 LGD
18h00 EDG 2-1 FPX
17/01 16h00 LNG 2-1 TT
18h00 WE 2-1 IG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 3 ( 11/01 đến 17/01)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
18/01 16h00 OMG 1-2 ES
18h00 BLG 1-2 V5
19/01 16h00 RW 0-2 FPX
18h00 EDG 2-0 LGD
20/01 16h00 IG 2-0 ES
18h00 SN 0-2 RA
21/01 16h00 TT 0-2 WE
18h00 OMG 0-2 RNG
22/01 16h00 RA 2-0 BLG
18h00 EDG 2-0 JDG
23/01 16h00 TES 2-0 LGD
18h00 FPX 0-2 SN
24/01 16h00 RW 0-2 V5
18h00 LNG 2-0 WE

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 4 (25/1 đến 31/1)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
25/01 16h00 EDG 2-0 TT
18h00 JDG 2-0 RA
26/01 16h00 RNG 2-1 V5
18h00 LNG 2-1 BLG
27/01 16h00 ES 0-2 FPX
18h00 IG 2-0 RW
28/01 16h00 LDG 0-2 BLG
18h00 OMG 0-2 SN
29/01 16h00 ES 0-2 LNG
18h00 WE 0-2 RNG
30/01 16h00 TT 2-0 V5
18h00 IG 0-2 FPX
31/01 16h00 RA 2-0 RW
18h00 TES 2-0 JDG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 5 (1/2 đến 7/2)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
01/02 16h00 SN 2-0 LGD
18h00 BLG 2-1 RNG
02/02 16h00 RA 2-0 WE
18h00 V5 0-2 EDG
03/02 16h00 ES 1-2 TT
18h00 JDG 2-0 RW
04/02 16h00 IG 2-0 OMG
18h00 FPX 2-0 LND
05/02 16h00 LGD 2-0 TT
18h00 EDG 2-0 SN
06/02 14h00 BLG 1-2 OMG
16h00 JDM 2-0 WE
18h00 FPX 2-0 TES
07/02 14h00 LNG 0-2 RA
16h00 V5 2-1 ES
18h00 IG 1-2 RNG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 6 (22/2 đến 28/2)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
22/02 16h00 SN 0 - 2 JDG
18h00 FPX 0 - 2 WE
23/02 16h00 BLG 0 - 2 EDG
18h00 TES 2 - 0 LNG
24/02 16h00 TT 1 - 2 RA
18h00 WE 2 - 0 ES
25/02 16h00 OMG 2 - 0 V5
18h00 RW 0 - 2 RNG
26/02 16h00 JDG 2 - 1 TT
18h00 IG 2 - 0 EDG
27/02 14h00 LGD 2 - 1 RW
16h00 ES 0 - 2 TES
18h00 RNG 2 - 0 FPX
28/02 14h00 V5 0 - 2 LNG
16h00 RA 2 - 1 OMG
18h00 SN 2 - 0 IG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 7 (1/3 đến 7/3)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
01/03 16h00 RW 0 - 2 EDG
18h00 FPX 2 - 0 JDG
02/03 16h00 BLG 0 - 2 IG
18h00 SN  2 - 0 TT
03/03 16h00 ES 0 - 2 RA
18h00 LGD 0 - 2 WE
04/03 16h00 OMG 0 - 2 TES
18h00 RNG 2 - 0 LNG
05/03 16h00 ES 0-2 JDG
18h00 SN 2-0 V5
06/03 14h00 LNG 2-1 LGD
16h00 FPX 1-2 RA
18h00 RNG 2-1 EDG
07/03 14h00 RW 0-2 OMG
16h00 TT 0-2 BLG
18h00 IG 1-2 TES

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 8 (8/3 đến 14/3)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
08/03 16h00 V5 0-2 JDG
18h00 RNG 2-0 ES
09/03 16h00 FPX 2-0 LGD
18h00 TES 2-0 BLG
10/03 16h00 SN 2-0 RW
18h00 RA 2-0 V5
11/03 16h00 WE 2-1 OMG
18h00 EDG 2-0 LNG
12/03 16h00 ES 0-2 LGD
18h00 FPX 2-1 TT
13/03 14h00 BLG 2-0 RW
16h00 RA 2-0 IG
18h00 EDG 1-2 TES
14/03 14h00 OMG 0-2 LNG
16h00 SN 0-2 WE
18h00 RNG 0-2 JDG

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 9 (15/3 đến 21/3)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
15/03 16h00 LGD 2-1 RA
18h00 TT 0-2 IG
17/03 16h00 V5 0-2 TES
18h00 LGD 1-2 OMG
18/03 16h00 TT 2-0 RW
18h00 WE 2-1 BLG
19/03 16h00 EDG  2-0 ES
18h00 LNG 0-2 JDG
20/03 16h00 V5 2-0 FPX
18h00 RNG 2-0 TES
21/03 16h00  JDG 2-0  LGD
18h00 LNG 0-2 SN

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021 tuần 10(22/3 đến 28/3)

Ngày Giờ Đội Kết quả Đội
22/03 16h00 RA 0-2 RNG
18h00 IG 2-1 V5
23/03 16h00  JDG 2-0  OMG
18h00 SN 2-0 BLG
24/03 16h00 TES 2-0 TT
18h00 WE 0-2 EDG
25/03 16h00 RW 0-2 LNG
18h00 LGD 0-2 IG
26/03 16h00 ES 0-2 SN
18h00 BLG 0-2 FPX
27/03 16h00 TT 2-1 OMG
18h00 TES 2-0 WE
28/03 18h00 LGD 0-2 RNG
18h00 RA 0-2 EDG

 

Lịch LPL Playoff  Mùa Xuân 2021

Tin cùng mục

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 mới nhất

Lịch thi đấu playoffs LPL Mùa Hè 2021

CKTG 2021: Lịch thi đấu, tỷ số, bảng xếp hạng và kết quả vòng khởi động CKTG 2021

Lịch thi đấu CKTG 2021 LMHT mới nhất