Lịch Thi Đấu LOL

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021

9 months ago

Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 nhanh nhất. Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 của T1 và các đội tuyển LMHT Hàn Quốc vòng bảng vòng playoff, chung kết mùa giải mới nhất.

Lịch thi đấu Vòng Bảng LCK mùa xuân 2021 cụ thể như sau

LCK 2021 mùa xuân chính thức sẽ bắt đầu vào ngày: 17/06 diễn ra trong vòng 10 tuần và kết thúc vào ngày 23/08

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 tuần 1 (13/1-17/1)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
13/01 15h00 GEN 2-1 KT
18h00 T1 2-1 HLE
14/01 15h00 NS 2-1 LSB
18h00 DRX 2-1 AF
15/01 15h00 BRO 0-2 GEN
18h00 DWG 2-1 T1
16/01 15h00 LSB 0-2 KT
18h00 HLE 2-1 DRX
17/01 15h00 NS 0-2 DWG
18h00 AF 2-0 BRO

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 2 (20/01 đến 24/01)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
20/01 15h00 LSB 2-0 AF
18h00 DRX 2-1 NS
21/01 15h00 T1 1-2 GEN
18h00 DWG 0-2 BRO
22/01 15h00 KT 1-2 HLE
18h00 DRX 2-1 LSB
23/01 15h00 AF 0-2 DWG
18h00 BRO 0-2 NS
24/01 15h00 KT 2-1 T1
18h00 GEN 1-2 HLE

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 3 (27/01 đến 31/01)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
27/01 15h00 HLE 2-0 BRO
18h00 DWG 2-1 GEN
28/01 15h00 DRX 0-2 KT
18h00 T1 2-0 LSB
29/01 15h00 NS 0-2 AF
18h00 DK 2-0 HLE
30/02 15h00 BRO 1-2 DRX
18h00 LSB 0-2 GEN
31/01 15h00 AF 0-2 T1
18h00 NS 0-2 KT

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 4 (03/02 đến 07/02)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
03/02 15h00 T1 2-1 NS
18h00 GEN 1-2 DRX
04/02 15h00 HLE 2-1 AF
18h00 BRO 2-1 KT
05/02 15h00 LSB 0-2 DWG
18h00 GEN 2-0 NS
06/02 15h00 T1 2-0 BRO
18h00 KT 2-1 AF
07/02 15h00 HLE 0-2 LSB
18h00 DWG 2-0 DRX

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 5 (17/02 đến 21/02)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
17/02 15h00 KT 1-2 DK
18h00 BRO 1-2 LSB
18/02 15h00 NS 1-2 HLE
18h00 AF 0-2 GEN
19/02 15h00 DRX 2-1 T1
18h00 KT 2-0 BRO
20/02 15h00 NS 0 - 2 GEN
18h00 HLE 1 - 2 DK
21/02 15h00 AF 1 - 2 DRX
18h00 LSB 0 - 2 T1

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 6 (25/02 đến 28/02)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
25/02 15h00 NS 0 - 2 T1
18h00 DK 2 - 0 LSB
26/02 15h00 GEN 2 - 1 BRO
18h00 AF 2 - 0 KT
27/02 15h00 DRX 0 - 2 HLE
18h00 T1 1 - 2 DK
28/02 15h00 GEN 2 - 1 AF
18h00 LSB 0 - 2 NS

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 7 (04/03 đến 07/03)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
04/03 15h00 KT 1 - 2 DRX
18h00 BRO 2 - 0 T1
05/03 15h00 HLE 2 - 0 NS
18h00 GEN 0 - 2 LSB
06/03 15h00 DK 2- 0 AF
18h00 T1 2- 0 KT
07/03 15h00 DRX 2-0 BRO
18h00 HLE 0-2 GEN

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 8 (11/03 đến 14/03)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
11/03 15h00 BRO 0-2 DK
18h00 AF 0-2 HLE
12/03 15h00 KT 0-2 LSB
18h00 NS 2-1 DRX
13/03 15h00 GEN 0-2 T1
18h00 BRO 2-0 AF
14/03 15h00 LSB 1-2 HLE
18h00 DK 2-0 NS

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 9 (18/03 đến 21/03)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
18/03 15h00 GEN 2-1 DK
18h00 HLE 2-0 KT
19/03 15h00 AF 0-2 NS
18h00 T1 2-0 DRX
20/03 15h00 LSB 2-0 BRO
18h00 KT 1-2 GEN
21/03 15h00 DRX 0-2 DK
18h00 T1 2-1 AF

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 Tuần 10 (25/03 đến 28/03)

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
25/03 15h00 BRO 0-2 HLE
18h00 KT  2-1 NS
26/03 15h00 DRX 0-2 GEN
18h00 AF 2-0 LSB
27/03 15h00 DK 2-1 KT
18h00 NS 2-0 BRO
28/03 15h00 HLE 0-2 T1
18h00 LSB 0-2 DRX

Lịch thi đấu Playoff LCK mùa xuân 2021

Playoff LCK mùa xuân 2021 sẽ thi đấu theo thể thức Wildcard(bo3) - Chung kết Playoff LCK xuân 2021 (bo5)

Round Ngày  Giờ Tỷ số Trận đấu
Tứ kết 1
31/03/2021 15:00 3 - 2 HLE - NS
Tứ kết 2
01/04/2021 15:00 3 - 1 T1 - DRX
Bán kết 1 03/04/2021 15:00 3 - 0 DK - HLE
Bán kết 2 04/04/2021 15:00 3 - 0 GEN - T1
Chung kết 10/04/2021 15:00 3 - 0 DK - GEN

 

 

Tin cùng mục

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 mới nhất

Lịch thi đấu playoffs LPL Mùa Hè 2021

CKTG 2021: Lịch thi đấu, tỷ số, bảng xếp hạng và kết quả vòng khởi động CKTG 2021

Lịch thi đấu CKTG 2021 LMHT mới nhất