Lịch Thi Đấu LOL

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 mới nhất

9 months ago

Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 nhanh nhất. Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 của T1, lịch thi đấu của DK và các đội tuyển LMHT Hàn Quốc vòng bảng vòng playoff, chung kết mùa giải mới nhất.

Lịch thi đấu Vòng Bảng LCK mùa hè 2021 cụ thể như sau

LCK 2021 mùa hè chính thức sẽ bắt đầu vào ngày: 17/06 diễn ra trong vòng 10 tuần

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 1

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
09/06 15h00 BRO 2-0 LSB
18h00 T1 2-0 HLE
10/06 15h00 KT 1-2 NS
18h00 GEN 2-1 DRX
11/06 15h00 AF 2-1 BRO
18h00 DK 2-1 T1
12/06 15h00 NS 2-1 LSB
18h00 HLE 0-2 GEN
13/06 15h00 KT 2-0 DK
18h00 DRX 0-2 AF

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 2

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
16/06 15h00 NS 2-1 DRX
18h00 GEN 2-1 KT
17/06 15h00 T1 2-0 BRO
18h00 DK 2-0 AF
18/06 15h00 LSB 2-0 HLE
18h00 GEN 2-1 NS
19/06 15h00 DRX 0-2 DK
18h00 AF 2-1 KT
20/06 15h00 LSB 2-0 T1
18h00 BRO 1-2 HLE

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 3

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
23/06 15h00 HLE 0-2 AF
18h00 DK 1-2 BRO
24/06 15h00 GEN 2-1 LSB
18h00 T1 0-2 NS
25/06 15h00 KT 2-0 DRX
18h00 DK 2-1 HLE
26/06 15h00 AF 0-2 GEN
18h00 NS 0-2 BRO
27/06 15h00 DRX 0-2 T1
18h00 KT 1-2 LSB

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 4

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
30/06 15h00 T1 2-1 KT
18h00 BRO 1-2 GEN
01/07 15h00 HLE 2-0 DRX
18h00 AF 1-2 LSB
02/07 15h00 NS 2-1 DK
18h00 BRO 0-2 KT
03/07 15h00 T1 1-2 AF
18h00 LSB 2-1 DRX
04/07 15h00 HLE 2-1 NS
18h00 DK 2-0 GEN

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 5

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
07/07 15h00 LSB 0-2 DK
18h00 AF 0-2 NS
08/07 15h00 KT 1-2 HLE
18h00 DRX 2-1 BRO
09/07 15h00 GEN 0-2 T1
18h00 LSB 1-2 AF
10/07 15h00 KT 2-1 BRO
18h00 HLE 2-0 DK
11/07 15h00 DRX 0-2 GEN
18h00 NS 2-0 T1

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 6

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
15/07 15h00 KT 0-2 T1
18h00 DK 1-2 NS
16/07 15h00 BRO 2-0 AF
18h00 DRX 0-2 LSB
17/07 15h00 GEN 2-1 HLE
18h00 T1 2-1 DK
18/07 15h00 BRO 2-1 DRX
NS HLE 2-0 KT

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 7

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
22/07 15h00 LSB 2-1 GEN
18h00 AF 1-2 T1
23/07 15h00 HLE 0-2 KT
18h00 BRO 1-2 NS
24/07 15h00 DK 2-0 DRX
18h00 T1 1-2 LSB
25/07 15h00 GEN 1-2 AF
18h00 HLE 2-1 BRO

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 8

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
29/07 15h00 AF 2-1 DK
18h00 DRX 0-2 HLE
30/07 15h00 LSB 2-1 NS
18h00 KT 0-2 GEN
31/07 15h00 BRO 1-2 T1
18h00 AF 1-2 DRX
01/08 15h00 NS 2-1 HLE
18h00 DK 2-0 KT

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 9

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
05/08 15h00 BRO 0-2 DK
18h00 HLE 0-2 LSB
06/08 15h00 DRX 1-2 KT
18h00 T1 2-1 GEN
07/08 15h00 NS   AF
18h00 LSB   BRO
08/08 15h00 GEN   DK
18h00 T1   DRX

Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2021 tuần 10

Ngày Giờ Đội  Tỷ số Đội
12/08 15h00 AF   HLE
18h00 LSB   KT
13/08 15h00 GEN   BRO
18h00 DRX   NS
14/08 15h00 DK   LSB
18h00 KT   AF
15/08 15h00 HLE   T1
18h00 NS   GEN

 

Tin cùng mục

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2021

Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021

Lịch thi đấu playoffs LPL Mùa Hè 2021

CKTG 2021: Lịch thi đấu, tỷ số, bảng xếp hạng và kết quả vòng khởi động CKTG 2021

Lịch thi đấu CKTG 2021 LMHT mới nhất

Lịch thi đấu, kết quả LPL Mùa Xuân 2022 mới nhất hôm nay